HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRỰC TUYẾN

1. Thanh toán với QR Pay

2. Thanh toán với Internet Banking

3. Thanh toán với thẻ ATM nội địa

4. Chuyển khoản cho chủ Shop

VIDEO HƯỚNG DẪN