Chính sách đấu giá: Nếu bạn là người chiến thắng, món hàng sẽ tự động thêm vào giỏ hàng khi đăng nhập. Trường hợp bạn không hoàn tất thủ tục mua hàng, món hàng này sẽ được tự động thêm vào hóa đơn mỗi khi bạn mua bất cứ sản phẩm nào trên hệ thống.

Chính sách vận chuyển: Món hàng chiến thắng có giá trị trên 100K sẽ được miễn phí ship nếu thanh toán chuyển khoản hoặc 28K đối với ship COD.Chiến thắng hiện tại: {{bid.bidder_list.length > 0 ? bid.bidder_list[0].fullname + ' ('+ bid.bidder_list[0].customerid + ')' : 'Chưa xác định'}}

Giá hiện tại: {{bid.bidder_list[0].price | number}} đ

Giá hiện tại: {{bid.bid_price | number}} đ


Đồng ý Đồng ý

Danh sách 10 khách hàng ra giá cao nhất

Điện thoại Người trả Giá Ngày đấu
Bạn hãy là người đầu tiên trả giá sản phẩm này
{{o.customerid}} {{o.fullname}} {{o.price | number}} {{o.date_bid}}